Васильківський район. Відділ освіти Васильківської РДА

 

Конкурс знавців української мови імені Яцика

Завдання для проведення другого (обласного заочного) етапу

XII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

5 – 11 класи

2011 - 2012 навчальний рік

 

Завдання з української мови для учнів 5 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ відповідають чинним програмам з української мови.

Письмові відповіді перевіряються членами районних і міських журі, результати оцінюються балами, які записуються у роботі учасника Конкурсу.

За безпомилкове виконання двох завдань виставляється найбільша сума: 24 бали.

         Ця сума відповідає першому місцю.

         Найвища оцінка за кожне завдання – 12 балів.

За незначну кількість помилок (1-2 помилки) у кожному завданні виставляється 10 балів.

За 3-5 помилок виставляється 8 балів.

         Сума 20 балів відповідає другому місцю.

         Сума16 балів відповідає третьому місцю.

 

5 клас

1. Згрупуйте й запишіть слова за спільними коренями. У спільнокореневих словах виділіть префікси й суфікси. У яких коренях відбувається чергування звуків?

Зберігання, берег, рука, ручка, прибережний, віз, берегти, безрукий, береговий, обережний, везти, приручений, підвозити, вода, везіння, підводити, водяний, збереження, водити.

         2. Напишіть твір на тему: Мій улюблений урок.

6 клас

1. Чому в слові п’ятьма є м’який знак, а в слові чотирма його немає, хоч у формі п’ятьох і чотирьох він пишеться?

Запишіть правило вживання м’якого знака.

2. Складіть розповідь про оберіг з елементами опису.

 

7 клас

1. Визначте, яка орфограма об’єднує слова чотирьохсот, всесвітньої, всього. Продовжте ряд слів власними прикладами.

         2. Складіть опис праці на тему: Подарунок на іменини.

 

 

 

8 клас

1. Спишіть, розкриваючи дужки.

У першому реченні назвіть основні одиниці мови.

Поясніть розділові знаки в четвертому реченні.

Які розділові знаки вживаються у простому реченні?

1. Здавалось, що якийсь чарівник, як у казці, убрав дерева у щиро (золоті) шати (М. Коцюбинський).

2. Не (має) в світі (ні) чого радіснішого і приємнішого, ніж людська праця (О. Довженко).

3. Навколо жито, тільки (не) по далеку гордо стоїть (не) висока крислата польова груша… (Ю. Збанацький).

         4. І ти, моя єдиная, встанеш (із) за моря, (з) за туману, слухняная рожевая зоре! (Т. Шевченко).

         5. (Не) має краю можливостям матері-природи, як (не) має межі людському розуму (О. Довженко).

         6. І уявляється мені степ. Широкий, (не) обмежений, (не) займаний степ (М. Коцюбинський).

         2. Скоротіть фразу, вилучивши зайву інформацію і змінивши порядок слів у ній.

         Якщо рентгенівський апарат працює, то різко відчувається запах озону, що утворюється,коли промені проходять крізь повітря, а запах самих рентгенівських променів, як довели ретельні експерименти, вловлюють лише деякі тварини, наприклад, коти.

9 клас

1. Уявіть, що люди втратили мову. Що тоді сталося б із кожним і суспільством у цілому? Витвір фантазії запишіть. Сформулюйте (вкажіть) основну думку і доберіть за нею назву до вашого невеликого твору.

2. Яка роль займенників у побудові тексту?

 

10 клас

1. Напишіть твір-роздум на тему: Мова – духовний скарб народу.

2. Виправте помилки, спричинені змішуванням двох мов.

Не мішай мені. Учбовий процес. На дворі прохладно. Вулиці пересікаються. Опасний переворот. Нажми на тормоз. Прибори не працюють. Повістка дня слідуюча.

11 клас

1. Запишіть аргументоване міркування-відповідь на запитання: Які функції виконує українська мова в Україні.

         2. Чим відрізняється дієслово від іменних частин мови?

         Чим відрізняються дієслова їдемо, їхав би, їдь, керую, керував, керуватиму?

 

Завдання

для  проведення другого (обласного заочного)етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

3 – 4 класи

2011 – 2012 навчальний рік

           

                                                                       3 клас

1.Склади і запиши твір «Моя улюблена книжка».

 

                                                                               ( 10 балів )

 

2.Спиши, встав пропущені букви.

Т…пліє, с…ніє, галуз…я, з…лений, узліс…я, б…резняк, волос…я, ст….блинки, ч…рвоний, лист…я, узбіч…я, бл…скучий, в…селка, пр..дмет,д…ректор.

 

                                                                              ( 5 балів )

 

3.Використовуючи антоніми, запиши текст із протилежним значенням.                        Був похмурий осінній день. Небо низьке. Пливуть важкі чорні хмари. Сонце сховалося. Стає все холодніше і холодніше. День обіцяє бути сумним. Настрій препоганий.

                                                                            (  6 балів )

 

4.     Склади і запиши 2 речення із звертанням.

 

                                                                              ( 3 бали )

 

5.     До прикметників, вжитих у переносному значенні прикметники у прямому значенні.

 Глибока яма -       , сивий туман -           , світла думка -              ,

кам’яне серце -          , гарячий привіт -            , золоте волосся -              ,

залізна воля -             , свіжа газета -         .

 

                                                                             ( 6 балів )

 

 

Максимальна  кількість балів        30.

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                                            4 клас

 

1.Склади і запиши твір на тему « У бібліотеці»

 (10 балів)

 

2.Напиши десять словникових слів, постав наголос.

 

                                                                                    ( 5 балів )

 

3.Установи відповідність між фразеологізмом і його антонімом. Запиши парами.

 

            Вийти з себе.                                  Душа в душу.

            Семимильні кроки.                      Набратися терпіння.

            Як кішка з собакою.                    Черепаша хода.

            Урвався терпець.                         Опанувати себе.

                                   

                                                                                    ( 6 балів )

 

4.Побудуй і запиши речення за поданими схемами.

 

            … і … ======  ________   … .

 

            ________  і  _______  … ======     .

 

                                                                                     (  4 бали )

5.Накресли звукові схеми слів:

 

      життєвий, дзюркотів, ущелина.

                                                                                      (5 балів )

 

          

 

 

                                            Максимальна кількість балів  30.