Васильківський район. Відділ освіти Васильківської РДА

 

Розподіл обов"язків

 

Відділ освіти
Васильківської райдержадміністрації
 
Н А К А З № 3
 
Від 05 січня 2012 року
 
Про розподіл посадових обов’язків
серед працівників відділу освіти
 
З метою впровадження державної політики в галузі освіти в районі, виконання Законів України «Про освіту», »Про загальну середню освіту», контролю за виконанням законодавчих і розпорядчих нормативних актів, аналізу стану освіти в районі, прогнозування її розвитку, організації та методичного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти, організації підвищення фахової та професійної освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників закладів освіти
Н А К А З У Ю
1.Затвердити розподіл посадових обов’язків серед працівників відділу освіти (додаток №1).
2.1. Методистам здійснювати контроль за виконанням закладами освіти документів МОНМС України, головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, відділу освіти, надавати практичну допомогу з їх реалізації.
2.2.Звітувати перед завідуючою методичним кабінетом про проведену роботу.
3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти:                                  В.О.Ведмідь
 
 
 
Додаток №1
до наказу № 3 від 05.01.2012
Ведмідь В.О. - начальник відділу освіти Васильківської                                         райдержадміністрації здійснює:
-        роботу щодо впровадження державної політики в галузі освіти в районі;
-        загальне керівництво роботою відділу освіти;
-        затвердження посадових обов’язків працівників відділу освіти, керівників установ освіти;
-        загальний контроль за виконанням Програми розвитку освіти в районі;
-        організаційну роботу з керівниками закладів освіти району;
-        координацію дій з головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації;
-        координаційну роботу з відділами та управліннями райдержадміністрації, депутатськими комісіями, ЗНЗ різних рівнів акредитації, іншими закладами і громадськими організаціями;
-        організацію розробки цільових програм у сфері освіти району ;
-        добір та призначення кадрів у відділі освіти, погодження кандидатур на посади керівників закладів освіти району, роботу щодо підготовки резерву керівних кадрів;
-        видання наказів відділу освіти, які є обов’язковими для виконання відповідними органами і посадовими особами у межах компетенції;
-        розгляд і затвердження тарифікації педагогічних працівників закладів освіти району;
-        контроль за виконанням будівництва, капітального та поточного ремонту в закладах освіти району;
-        контроль за підготовкою закладів освіти до нового навчального року;
-        керівництво районною атестаційною комісією;
-        проведення апаратних нарад;
-        контроль за використанням бюджету району на розвиток освіти;
-        прийом відвідувачів, розгляд листів і заяв громадян;
Ознайомлений _______________ В.О.Ведмідь
Додаток №1
до наказу № 3 від 05.01.2012
 
Воротня Н.П.-завідуюча методичним кабінетом
здійснює:
-        організацію роботи методичного кабінету, загальне керівництво діяльністю методистів;
-        рекомендації та пропозиції щодо відбору методистів;
-        визначення функціональних обов’язків і ступеня відповідальності працівників методичного кабінету за їх виконання;
-        видання наказів і розпоряджень відповідно до своїх повноважень, організовує контроль за їх виконанням;
-        планування,організацію і контроль за виконанням планів роботи відділу освіти,РМК;
-        організацію підвищення кваліфікації управлінських кадрів;
-        організаційно - методичне забезпечення діяльності шкіл району;
-        координацію вивчення та узагальнення ППД;
-        координацію науково - експериментальної діяльності та впровадження інновацій у навчально-виховний процес;
-        розробку структури методичної роботи з педкадрами;
-        організацію роботи опорних шкіл і усіх методичних підрозділів;
-        організацію проведення та участь педпрацівників у представницьких педагогічних заходах;
-        координацію вивчення стану організації внутрішкільної методичної роботи в ЗНЗ району;
-        координацію створення та реалізації комплексних цільових програм розвитку освітньої галузі, підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
-        аналіз стану планування роботи шкіл, планування методичної роботи в ЗНЗ району;
-        методичний супровід складання робочих навчальних планів ЗНЗ району;
-        координацію підготовки та проведення науково-практичних районних конференцій;
-        координує методичну діяльність з Дніпропетровським інститутом післядипломної педагогічної освіти;
-        організовує методичну роботу з учителями української мови та літератури, правознавства;історії
-        вивчає стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови і літератури, історії, правознавства;
-        координує роботу ЗНЗ з виконання Закону України «Про мови»;
-        організаційно-методичне забезпечення виконання Районної програми розвитку освіти на період 2003-2012рр»;
-        організаційно-методичне забезпечення Комплексної програми запровадження профільного навчання;
-        надає практичну допомогу та здійснює контроль за діяльністю педагогічних колективів Васильківського НВК №1,Миколаївської СЗШ;
-        організацію державної атестації ЗНЗ;
-        виконання інших доручень, що регулюються поточними наказами;
-        прийом громадян з питань методичного супроводу навчально-виховного процесу;
-        виконання інших доручень начальника відділу освіти
 
 
Ознайомлена:      ________________   Н.П.Воротня
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток №1
до наказу № 3 від 05.01.2012
 
Біленко І.Г .- методист РМК
 
-        організовує методичну роботу з учителями початкових класів, образотворчого мистецтва, курсу «Основи здоров’я » ;
-        вивчає стан навчально-виховної роботи в початкових класах, стан викладання образотворчого мистецтва, курсу «Основи здоров’я»;
-        організовує роботу з виконання комплексної програми « Початкова школа»;
-        здійснює організаційно-методичне забезпечення роботи піклувальних рад і органів громадського самоврядування в ЗНЗ району;
-        виконує обов’язки секретаря апаратних нарад відділу освіти, нарад директорів шкіл, колегії відділу освіти;
-        виконує інші доручення начальника відділу освіти, завідуючої РМК;
-        надає практичну допомогу та контролює діяльність Богданівського НВК, Великоолександрівського НВК
-        організовує роботу психологічних служб у ЗНЗ району;
-        здійснює методичне забезпечення впровадження превентивних проектів «Рівний рівному», «Діалог», «Школа проти СНІДу».
 
 
 
Ознайомлена :    _______________І.Г.Біленко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток №1
до наказу № 3 від 05.01.2012
 
Славна С.О.- секретар - машиніст
здійснює :
 
-        роботу щодо підготовки засідань і нарад, які проводить начальник відділу : повідомлення учасників про місце, час ,порядок денний засідань, нарад, ведення реєстрації;
-        веде діловодство, приймає кореспонденцію, здійснює систематизацію відповідно до встановленого порядку і передає після її розгляду начальником у методичний кабінет або конкретним виконавцям, стежить за термінами виконання доручень начальника, взятих на контроль;
-        організовує прийом відвідувачів, сприяє оперативності розгляду заяв і пропозицій;
-        одержує необхідні начальнику відділу освіти відомості в підрозділів або виконавців, викликає за його дорученням працівників;
-        приймає документи на підпис начальника і особисті заяви працівників;
-        організовує телефонні переговори начальника відділу освіти, приймає і передає телефонограми, записує прийняті повідомлення і доводить їх зміст до відома начальника відділу освіти, завідуючої РМК;
-        друкує різні матеріали для начальника відділу освіти та методистів РМК
 
 
 
 
 
Ознайомлена ________________ С.О.Славна
 
 
Додаток №1
до наказу № 3 від 05.01.2012
 
Охмат Ю.П. - методист з охорони дитинства
здійснює:
-        діяльність з виконання обласної програми соціального захисту дитинства на період 1999-2012рр
-        діяльність з питань патронату дітей - сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування;
-        діяльність з питань влаштування дітей в інтернатні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
-        діяльність з питань розгляду суперечок, пов’язаних із вихованням дітей;
-        підготовку річного звіту (форма № 103-РВК) щодо роботи з охорони дитинства за календарний рік;
-        керівництво районною психолого-медико-педагогічною комісією ЗНЗ району:;
-        загальне керівництво діяльністю громадських інспекторів ЗНЗ з охорони дитинства та соціального захисту дітей та підлітків пільгових категорій;
-        організацію літнього відпочинку та оздоровлення школярів;
-        організацію та вивчення роботи навчальних закладів щодо профілактики правопорушень;
-        співпрацює зі службами у справах неповнолітніх, сім’ї та молоді;
-        прийом громадян з питань охорони дитинства;
-        організацію та контроль індивідуального навчання та інклюзивного навчання;
-        виконання ТБ та охорони праці в ЗНЗ району;
-        контроль за роботою дитячого будинку, логопед кабінету;
-        виконання інших обов’язків, що регулюються поточними наказами;
-        виконання інших доручень начальника відділу освіти та завідуючої РМК.
-        організацію методичної роботи з учителями трудового навчання, географії, економіки;
-        надає практичну допомогу та здійснює контроль за діяльністю педагогічних колективів Манвелівської СЗШ, Катеринівської НСЗ.
                   
 
Ознайомлена _______________Ю.П.Охмат
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток №1
до наказу № 3 від 05.01.2012
 
 
Біла Т.М.- методист РМК
 
-        організовує роботу щодо створення та поповнення бібліотечних фондів, формує замовлення та сприяє забезпеченості шкіл підручниками, навчальними програмами, методичними посібниками;
-        здійснює роботу з організації передплати на періодичні видання;
-        організовує методичну роботу з учителями іноземної мови, шкільних бібліотекарів;
-        вивчає стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з іноземної мови;
-        організовує роботу з виконання програми «Розвиток бібліотечної справи в загальноосвітніх закладах Дніпропетровщини в 2000-2012рр»;
-        організовує проведення олімпіад з базових дисциплін;
-        надає практичну допомогу, здійснює контроль за діяльністю Павлівської СЗШ, Дубовиківської СЗШ, Добровільської СЗШ, Авангардської СЗШ;
-        виконує інші доручення начальника відділу освіти і завідуючої РМК.
 
 
 
Ознайомлена ___________________ Т.М.Біла
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток №1
до наказу № 3 від 05.01.2012
 
Одінцова Є.С. - методист РМК
 
здійснює
 
-        формування мережі закладів освіти;
-        веде статистичну звітність шкіл і відділу ;
-        організовує закінчення та початок навчального року, контролює підготовку до державної підсумкової атестації, проведення екстернату;
-        організовує методичну роботу з учителями хімії, біології та екології;
-        вивчає стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з хімії, біології та екології;
-        організовує забезпечення шкіл документами про освіту, відповідає за облік і видачу документів;
-        відповідає за виконання Інструкції про нагородження медалями;
-        відповідає за організацію підвозу учнів до місць навчання і у зворотному напрямку ;
-        відповідає за виконання Інструкції з обліку дітей шкільного віку,
     Інструкції з ведення шкільної документації;
-        вивчає працевлаштування випускників 9 та 11 класів;
-        вивчає стан матеріально - технічної бази ЗНЗ;
-        вивчає та контролює організацію харчування учнів у ЗНЗ району.
 
 
 
 
Ознайомлена ______________ Є.С.Одінцова
 
 
 
 
 
 
Додаток №1
до наказу № 3 від 05.01.2012
 
Дараган В.І.- методист по роботі з кадрами
здійснює:
-        організацію безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних і керівних кадрів;
-        якісний та кількісний аналіз складу педагогічних працівників району;
-        організацію атестації педагогічних працівників ;
-        підготовку матеріалів щодо нагородження та заохочення медпрацівників району;
-        прийом громадян з кадрових питань;
-        звіт з кадрових питань;
-        ведення книги наказів з кадрових питань;
-        орієнтацію учнівської молоді на педагогічні професії, забезпечує цільовими направленнями у вищі навчальні заклади на педагогічні спеціальності, взаємодіє із службою зайнятості з питань професійної орієнтації;
-        співпрацює зі службою зайнятості, звітує про вакансії;
-        формування кадрового резерву та проводить навчання з ним ;
-        організацію роботи Школи молодого вчителя;
-        ведення особових справ і трудових книжок працівників відділу освіти та керівників шкіл;
-        надання методичних рекомендацій щодо роботи з кадрових питань, ведення кадрової документації у закладах освіти району;
-        ведення книги реєстрації звернень громадян;
-        контроль за виконанням Закону України «Про звернення громадян»;
-        виконання інших доручень начальника відділу освіти та завідуючої РМК;
-        організовує методичну роботу з учителями математики;
-        відповідає за створення, інвентаризацію та збереження бази персональних даних «Особова картка»;
-        бере участь у підготовці та проведенні районних науково практичних конференцій, семінарів;
-        забезпечує доступ до публічної інформації;
-        надає практичну допомогу та здійснює контроль за діяльністю педагогічних колективів Ульянівської НСЗШ, Чаплинської НСЗШ, Хуторо - Чаплинської СЗШ, Новогригорівської НСЗШ
 
 
Ознайомлена _________________ В.І. Дараган
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток №1
до наказу № 3 від 05.01.2012
Бондаренко С.В.- методист РМК
здійснює:
-        організовує методичну роботу з учителями  фізики, інформатики, фізичної культури, «Захист Вітчизни»;
-        вивчає стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з вище названих дисциплін;
-        забезпечує організаційно - методичний супровід виконання програми «Інформатизація освіти Дніпропетровської області на період 2000-2012рр»,районної «Цільової комплексної програми інформатизації навчальних закладів Васильківського району на період 2001-2012років»,»Здоров»я через освіту»,»Фізичне виховання - здоров’я нації»;
-        організовує впровадження інформаційних технологій;
-        координує роботу закладів освіти з впровадження національного проекту «Відкритий світ»;
-        здійснює контроль за станом цивільної оборони в навчальних закладах району;
-        організовує спортивно-масову роботу, виконання Закону «Про фізичну культуру та спорт»;
-        співпрацює з райвійськкоматом з організації допризовної підготовки юнаків;
-        надає практичну допомогу та здійснює контроль за діяльністю Васильківської СЗШ №2,Григорівського НВК, Воскресенівської НСЗШ, Письменської СЗШ, ДЮСШ;
-        виконує інші доручення начальника відділу освіти та завідуючої РМК;
-        здійснює організаційно – методичне забезпечення участі випускників у зовнішньому незалежному оцінюванні;
-        організовує курсову перепідготовку вчителів з інформаційно-комунікаційних технологій.
                  Ознайомлена __________________ С.В.Бондаренко
 
Додаток №1
до наказу № 3 від 05.01.2012
 
Неділько А.І.- методист РМК
здійснює:
-        забезпечує виконання нормативних документів з питань виховання в ЗНЗ району;
-        організовує методичну роботу із заступниками директорів з виховної роботи, педагогами - організаторами, класними керівниками, вихователями ГПД, вчителями російської мови та світової літератури, музики, етики;
-        вивчає активність учнів, рівень їх вихованості та зайнятість у різних формах проведення дозвілля;
-        надає методичну допомогу в організації учнівського самоврядування, дитячих і юнацьких формувань, батьківського всеобучу;
-        вивчає та аналізує результативність виховної роботи в закладах освіти;
-        вивчає стан організації та результативність позашкільної та позакласної роботи з учнями;
-        здійснює організаційно-методичне забезпечення реалізації програми «Обдаровані діти-надія України»;
-        вивчає стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з російської мови, світової літератури, музики , етики;
-        надає практичну допомогу та здійснює контроль за діяльністю педагогічних колективів Чаплинської СЗШ, Васильківської СЗШ №3,Шевченківського НВК, Дебальцівського НВК, Центру позашкільної роботи;
-        виконує інші доручення начальника відділу освіти та завідуючої РМК;
-        здійснює науково-методичний та організаційний супровід превентивного виховання школярів;
-        організовує проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурно-історичної спадщини, театрів;
-        організовує проведення районних календарних свят.
-    організовує роботу євроклубів
 
 
Ознайомлена :__________________ Неділько А.І.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток №1
до наказу № 3 від 05.01.2012
 
Осняч Н.О - методист з дошкільної освіти
здійснює:
-        забезпечує організаційно - методичний супровід реалізації державної політики у сфері дошкільної освіти;
-        організовує наукове програмно - методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів;
-        веде облік дітей дошкільного віку;
-        організовує методичну роботу з педагогічними кадрами ДНЗ;
-        надає практичну допомогу та здійснює контроль за діяльністю педагогічних колективів ДНЗ району.
 
 
 
Ознайомлена : ___________________ Н.О. Осняч