Відділ освіти Васильківської РДА

 

Семінари, конференції

П л а н – графік
районних семінарів - практикумів у 2011 – 2012 навчальному році
 
№ п/п
Тема
Термін провед.
Місце проведення
Відповідаль
ний
Відмітка
про викон.
 
Директори шкіл
 
 
 
 
1.
Створення системи управління креативним розвитком учасників навчально-виховного процесу
Листопад
Манвелівська СЗШ
Воротня Н.П.
 
2.
Особистісно орієнтоване управління розвитком творчої особистості
Березень
Чаплингська НСЗШ
Воротня Н.П.
 
 
Заступники директорів з навчально-виховної роботи
 
 
 
 
3.
Креативність як основа організації методичної роботи у школі життєтворчості
Лютий
Васильківський НВК ім.М.Коцюбинського
Воротня Н.П.
 
 
4.
Проектна система педагогічного менеджменту школи
Березень
Манвелівська СЗШ
Воротня Н.П.
 
 
Заступники директорів з виховної роботи
 
 
 
 
5.
Формування патріотичної свідомості учня в позаурочній діяльності навчального закладу
Листопад
2011
Васильківська СЗШ
№3
Неділько А.І.
 
6.
Роль учнівського самоврядування у формуванні активної життєвої позиції учня
Березень 2012
Дебальцівський НВК
Неділько А.І.
 
 
Вчителі української мови та літератури
 
 
 
 
7
Виховання духовності на уроках української мови та літератури засобами креативної освіти
 
Дубовиківська СЗШ
Воротня Н.П.
 
8.
Тестування на уроках української мови та літератури як засіб формування творчої особистості
Грудень
Григорівська НВК
Воротня Н.П.
 
 
Вчител історії та правознавства
 
 
 
 
9.
Розвиток творчого потенціалу учнів засобами продуктивних технологій
Грудень
Василькісська СЗШ № 3
Воротня Н.П.
 
10.
Активні форми і методи навчання історії в умовах школи життєтворчості
Січень
Васильківський НВК ім.М.Коцюбинського
Воротня Н.П.
 
 
Вчителі російської мови та світової літератури
 
 
 
 
11.
Розвиток здібностей кожного учня як перед умова його творчості
Грудень
Хуторо-Чаплинська СЗШ
Неділько А.І.
 
12.
Формування креативного підходу до системи викладання світової літератури
Лютий
Зеленогайська СЗШ
Неділько А.І.
 
 
Вчителі початкових класів (1 класи)
 
 
 
 
13.
Формування мовних та мовленнєвих компетенцій першколасників
Грудень
Васильківський НВК ім.М.Коцюбинського
Біленко І.Г.
 
14.
Розвиток творчого потенціалу кожного учня, урізноманітнення форм організації навчальної діяльності
Квітень
Павлівська СЗШ
Біленко І.Г.
 
 
Вчителі 2 класів
 
 
 
 
15.
Формування компетентностей креативної особистості
Жовтень
Миколаївська СЗШ
Біленко І.Г.
 
16.
Підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження креативної освіти та моніторингових досліджень
Березень
Григорівська НВК
Біленко І.Г.
 
 
Вчителі 3 класів
 
 
 
 
17.
Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів по впровадженню обласної проблеми «Інноваційні технології креативної регіональної освіти» на другому етапі
Листопад
Чаплинська СЗШ
Біленко І.Г.
 
18.
Комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів
Лютий
Васильківська СЗШ
Катеринівська НСЗШ
Біленко І.Г.
 
 
Вчителі 4 класів
 
 
 
 
19.
Робота по підготовці дитини до навчання у першому класі. Робота з батьками майбутніх першокласників
Листопад
Дебальцівська НВК
Біленко І.Г.
 
20.
Вивчення нового Державного стандарту початкової освіти, підготовка до формування нових галузевих коспетентностей
Травень
Манвелівська СЗШ
Біленко І.Г.
 
 
Вчителі математики
 
 
 
 
21.
Використання педагогічних інновацій для ефективного засвоєння математичних знань
Листопад
Добровільська СЗШ
Дараган В.І.
 
22.
Розвиток креативності учнів в умовах єдиного освітньо інформаційного простору
Січень
Новогригорівська НВК
Дараган В.І.
 
 
Вчителі фізики
 
 
 
 
23.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при вивчені фізики
Листопад
Васильківська СЗШ №3
Бондаренко С.В.
 
24.
Формування цілісної наукової картини світу при вивченні фізики і астрономії засобами нових освітніх технологій
Квітень
Григорівська НВК
Бондаренко С.В.
 
 
Вчителі інформатики
 
 
 
 
25.
Використання здоров’єзберігаючих освітніх технологій при вивченні інформатики
Грудень
Авангардська СЗШ
Бондаренко С.В.
 
26.
Формування навичок роботи з інформацією в умовах единого освітно-інформаційного простору
Лютий
Григорівська НВК
Бондаренко С.В.
 
 
Вчителі фізкультури
 
 
 
 
27
Підвищення фізичної підготовленості учнів засобами сучасних фізкультурно-оздоровчих систем
Листопад
Хуторо-Чаплинська СЗШ
Бондаренко С.В.
 
 
28
Формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя у навчально-виховному процесі з фізичної культури
Лютий
Великоолександрів
ський НВК
Бондаренко С.В.
 
 
Вчителі основ здоров’я
 
 
 
 
29
Використання новітніх ефективних здоров’язберігаючих педагогічних технологій при вивченні «Основ здоров’я»
Березень
Великоолександрів
ський НВК
Біленко І.Г.
 
 
Вчителі «Захист Вітчизни»
 
 
 
 
30
Впровадження інноваційних підходів до військово-патріотичного виховання учнівської молоді
Березень
Дебальцівський НВК
Бондаренко С.В.
 
 
Вчителі хімії
 
 
 
 
31
Розвиток креативного і критичного мислення учнів засобами технологій продуктивного навчання
Лютий
Васильківська СЗШ № 3
Одінцова Є.С.
 
 
Вчителі біології
 
 
 
 
32
Екологічне виховання на уроках біології
Січень
Миколаївська СЗШ
Одінцова Є.С.
 
33
Особливості викладання біології у 10 кл. за новою програмою (лабораторні та практині роботи)
Листопад
Дебальцівський НВК
 Одінцова Є.С.
 
 
Вчителі географії
 
 
 
 
34
Групові форми роботи як один із шляхів стимулювання креативних здібностей на уроках географії
Грудень
Великоолександрів
ський НВК
Охмат Ю.П.
 
35
Розвиток креативності учнів засобами креативнихї технологій
Лютий
Павлівська СЗШ
Охмат Ю.П.
 
36
Формування пізнавальних інтересів засобами інноваційних технологій
Листопад
Зеленогайська СЗШ
Охмат Ю.П.
 
 
Вчителі іноземної мови
 
 
 
 
37
Формування і розвиток комунікативної компетентності у процесі вивчення німецької мови
Грудень
Хуторо-Чаплинська СЗШ
Біла Т.М.
 
38
Застосування технологій ситуативного навчання на уроках німецької мови
Лютий 2012
Манвелівська СЗШ
Біла Т.И.
 
39
Мовне портфоліо як форма розвитку учнівської автономії на основі компетентнісного підходу у навчання англійської мови
Листопад 2011
Павлівська СЗШ
Біла Т.М.
 
 
Шкільні бібліотекарі
 
 
 
 
40
Впровадження інноваційних технологій шкільною бібліотекою. Шлях до удосконалення освітнього процесу
Грудень
2011
Васильківська СЗШ № 2
Біла Т.М.
 
41
Розвиток навичок читання як засіб формування життєвої компетентності особистості
Квітень 2012
Григорівський НВК
Біла Т.М.
 
 
Вчителі трудового навчання
 
 
 
 
42
Виховання у школярів дбайливого ставлення до навколишнього серепдовища засобами інноваціних технологій
Листопад
Воскресенівська СЗШ
Охмат Ю.П
 
43
Проектні технології на уроках трудового навчання
Лютий 2012
Манвелівська СЗШ
Охмат Ю.П
 
 
Класні керівники
 
 
 
 
44
Роль класного керівника в активізації творчих здібностей школярів
Квітень 2012
Васильківсьий НВК № 1
Неділько А.І.
 
 
Вчителі образотворчого мистецтва
 
 
 
 
45
Збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів під час сприймання та інтерпретації творів мистецтва та практичної художньої діяльності
Березень
Великоолександрів
ський НВК
Біленко І.Г.